Anna Mochalska w Long Barze

W czwartkowy kwietniowy wieczór spotkaliśmy się w Long Barze z Anną Mochalską. Krytyczka, specjalistka od zadawania trudnych pytań poetom, tym razem sama musiała odpowiedzieć na te stawiane przez Dorotę Ryst. Rozmowa dotyczyła głównie nowego tomu poezji „Same głosy”