Protokół posiedzenia jury III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Prawy Brzeg” im. Władysława Sebyły

Na posiedzeniu w dniu 13 maja 2012 r. jury III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Prawy Brzeg” im. Władysłwa Sebyły w składzie:

Krzysztof Karasek (przewodniczący),
Dorota Ryst,
Maciej Woźniak,
Paweł Łęczuk (sekretarz)

po zapoznaniu się z 227 zestawami wierszy, z przyczyn regulaminowych odrzuciło 5 zestawów, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I Nagrodę w wysokości 1800 zł – (godło „Niewinni czarodzieje”)
II nagrodę w wysokości 1300 zł – (godło „WAW WAW”)
2 równorzędne III nagrody w wysokości 600 zł każda – godło „Kenny Dalglish” i „Orka”
4 równorzędne wyróżnienia po 300 zł każde – godło „Chrumps”, godło „Wisielec”, godło „Układy scalone” oraz godło „Toshi” (za wiersz „Sarabanda”)

2 równorzędne nagrody w wysokości 600 zł każda za utwory związane z Pragą-Północ – godło „Flakonik Pyk” oraz godło „trzeci brzeg”

Wyróżnienie książkowe Doroty Ryst – godło „Ławeczka”

Po otwarciu kopert stwierdzono, że pod godłami kryją się następujące osoby:
„Niewinni czarodzieje” – Marta Kapelińska, Toruń
„WAW WAW” – Mirosław Gabryś, Cieszyn
„Kenny Dalglish” – Karol Graczyk, Toruń
„Orka” – Władysław Katarzyński, Olsztyn
„Chrumps”- Magdalena Zaręba, Dobroszyce
„Wisielec” – Magdalena Gałkowska, Poznań
”Układy scalone” – Maciej Kotłowski, Wejherowo
„Toshi”- Paula Konopczyńska, Gdańsk
„Flakonik Pyk” – Karol Dorian Mroziński, Warszawa
„trzeci brzeg” – Andrzej Wołosewicz, Warszawa
„Ławeczka” – Agnieszka Marek, Bielsko-Biała

Konkurs zorganizowało Stowarzyszenie Salon Literacki, we współpracy z Towarzystwem Historycznym im. Szembeków, w ramach Festiwalu Praski Slalom Poetycki, nagrody finansowe ufundował Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Dodatkowo Jury wskaże utwory do druku w almanachu konkursowym.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz